Tâm sự vì tương lai

21 January, 2010 at 7:38 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment


Là một sinh viên thì chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đi học là để nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ học vần để sau này ra trường có thể kiếm được việc làm đẻ nuôi sống bản thân, gia đình và góp phần xây dựng Quê Hương đất nước.

Tôi hiện tại là một sinh viên năm cuối của môt trường kinh tế nhưng tôi thấy hoàn toàn lo lắng cho tương lai của bản thân, hay nói rộng hơn là cho tương lai đât nước.

Tôi nghĩ rằng không phải riêng tôi mà tất cả những sinh viên sắp ra trường đều có chung một mong muốn là sẽ được tuyển dụng vào công chức nha nước để đóng góp năng lực và trí tuệ của mình cho nhà nước, để góp phần xây dựng Quê Hương.

Nhưng tôi thấy hiện nay ở trong nước mà ở trong các cơ quan nhà nước, cơ quan chính phủ tình trạng đưa con cháu mình vào làm rất phổ biến, mà có thể coi đó là một phong trào của những người thuộc cơ quan nhà nước, cơ quan chính phủ để thực hiện chính sách gia đình trị, từ đòi này sang đơi khác đẻ không bị mất chức quyền khi về già.

Điều này quả là quá bất công vì môt số người được đào tạo cho dù có năng lực rất giỏi, nhưng vẫn không thể xin được việc làm.

Trong khi những người không có năng lực và thậm chí không được đao tạo qua trường lớp, nhưng vẫn được công tác tại cơ quan nha nước bởi vì họ là con la cháu la anh em họ hàng của những người có vai vế, có chức có quyền trong xã hội.

Còn những người có năng lực, có trình độ lại bị nhà nước bỏ quên và không hề quan tâm đến họ.

Chỉ quan tâm làm thế nào để chức quyền của mình không bị mất, bằng cách đưa con cháu của mình lên.

Đó đươc gọi là hiện trạng “Con Ông Cháu Cha” mà bây giờ thử hỏi câu đấy có ý nghĩa như thế nào đói vói ngưới Việt Nam, thì chắc hẳn rằng ai cũng có thể trả lời được nó có ý nghĩa là gì.

Vậy trong tương lai khi những người đươc gọi là trụ cột của đất nước, những người lãnh đạo nhà nước, khi cơ quan chính phủ và nhà nước đèu là nhưng người được tuyển chọn qua cái chính sách “Con Ông Cháu Cha“, thì liệu họ có thể chèo lái “con thuyền Việt Nam” vững chắc không?

Trong khi những ngươi trụ cột, những người “chèo lái” trong đầu họ hoàn toàn mù tịt không có một chút kiến thức, thì liệu tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu?

Liệu nước Viêt Nam dân có giàu, nước có mạnh như lời đảng Cộng Sản Việt Nam thường tuyên bố không?

Nam Hùng
Sinh Viên Miền Bắc

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: