Hãy vận động cho Tự Do Internet tại Việt Nam

18 August, 2009 at 7:40 am | Posted in Thông Báo! | Leave a comment
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Văn Phòng Trung Ương
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email: lienlac@viettan.org
http://www.viettan.org

****

Ngày 23 tháng 7 năm 2009

Thông Cáo Báo Chí

Hãy vận động cho Tự Do Internet tại Việt Nam

Đảng Việt Tân xin kêu gọi đồng bào tại Hoa Kỳ hãy vận động các vị Dân Biểu Hạ Viện tham gia bảo trợ Nghị Quyết H.Res 672 vừa được Dân Biểu Loretta Sanchez đệ nạp. Đây là một văn kiện kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải phóng thích các blogger đang bị cầm tù và tôn trọng quyền tự do Internet.

Trong một quốc gia mà các phương tiện truyền thông cơ hữu đều nằm trong tay nhà cầm quyền, Internet đã trở thành phương tiện để người dân Việt Nam có thể trao đổi thông tin và ý kiến mà không bị kiểm duyệt bởi nhà nước. Hiện đã có trên 20 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam, trong số này có nhiều blogger hoạt động rất tích cực.

Vì nhu cầu kiểm soát thông tin để bảo vệ quyền lực, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã đề ra nhiều biện pháp kiểm soát các trang blog của người dân, khủng bố phong trào dân báo và bỏ tù các nhà đấu tranh hoạt động qua mạng Internet. Chính quyền Hà Nội cho biết là họ sẽ yêu cầu những công ty tin học, kể cả những công ty lớn ngoại quốc như Yahoo, Google, Microsoft, phải hợp tác với họ để gia tăng kiểm soát Internet.

Nếu Nghị Quyết H.Res 672 được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Quốc Hội Hoa Kỳ, đó sẽ là một tín hiệu rõ rệt để khuyến cáo chính quyền CSVN phải hủy bỏ những điều luật phi lý nhằm giới hạn quyền tự do Internet. Nếu Hà Nội muốn trở thành một thành viên xứng đáng của cộng đồng thế giới thì họ phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận, phóng thích tất cả những blogger và các nhà đấu tranh trên mạng Internet đang bị cầm tù dù đã bầy tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa.

Vì nhận thấy vai trò quan trọng của mạng Internet trong nỗ lực tạo dựng một nền truyền thông độc lập và phát huy các sinh hoạt tự do trên mạng, Đảng Việt Tân đã phát động một cuộc vận động cho Tự Do Internet tại Việt Nam. Để có thêm dữ kiện và tham gia hỗ trợ, xin tham khảo trang nhà: www.viettan.org/tudointernet.

Ngày 23 tháng 7 năm 2009
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

****

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470-0845 – http://www.viettan.org

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài
Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ
Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: